Dẫn Nhập

Tu là tu tâm sửa tánh để mỗi ngày mỗi minh mẫn sáng suốt hơn."
"Tôi là người tăm tối nhất trần gian, tôi phải tự tu tự sửa lấy tôi, tôi phải tiến hóa, tôi phải xây dựng lấy cho tôi một ý thức hài hòa, một tình thương yêu hằng hữu trong tôi. Đó là hạt kim cương sáng chói nhứt. Tôi phải trau giồi, lau chùi nó luôn luôn, làm cho nó sáng ngời lên và mãi mãi trong sáng."

Lương Sĩ Hằng

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (PLVVKHHBPP) là một pháp môn do ông Lương Sĩ Hằng (pháp danh Vĩ Kiên hay ông Tám) phổ truyền. Người phát minh ra PLVVKHHBPP là cụ Đỗ Thuần Hậu (1883 - 1967) là tôn sư của ông Tám.

Để thực hành theo Vô Vi Đại Pháp, ông Tám còn nhấn mạnh về sự quan trọng trong việc thực hiện "BI TRÍ DŨNG" và sự "THANH TỊNH".

  • Thương yêu, giúp đỡ người khác với chân tâm bất vụ lợi là thực hiện thể "BI".
  • Thực hành VÔ VI ĐẠI PHÁP để khai mở Huệ Tâm là thực hiện thể "TRÍ".
  • Hi sinh tánh hư tật xấu, vun bồi đạo hạnh là thực hiện thể "DŨNG".

Vì thế Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp được coi như là một phương tiện dẫn tiến tâm linh trên đường tu đạo. Để khuyến khích hành giả Vô Vi có một tinh thần độc lập. Ông Tám dạy rằng:

"Chính mình là người trực tiếp chịu trách nhiệm cho sự thanh lọc của mình".
"Pháp Lý Vô Vi hoàn toàn tự do, chỉ trao một lần cho hành giả mà thôi, và khi trao rồi, pháp này là của các hành giả, hành giả phải tự tu, tự tiến, chớ không ai làm thay cho mình được".
  (Giảng tại Thiền đường Mai Bình, Houston, 16-10-86)

Đây là con đường đưa đến kết quả và thành công rộng mở cho tất cả mọi người mọi hoàn cảnh, không phân biệt gì sang hèn, lương thiện hay tội lỗi, miễn là họ thực tâm mong muốn tái tạo một cuộc sống mới và ước vọng hướng thiện.

"Các bạn phải dụng tâm hành triển. Các bạn thấy là các bạn chỉ là một đấng biết lo cho mình chứ không có lo cho người khác được. Sửa bạn đi mới ảnh hưởng người khác. Lo cứu bạn trước, giải tỏa những sự thắc mắc trong nội thức của bạn, vun bồi khí giới sắc bén của Thượng Đế là Tình Thương và Đạo Đức để phân giải cho mọi nơi mọi giới, để cho thiên hạ tự tiến, thì cộng đồng chúng ta sẽ tốt đẹp hơn". (Tìm Lẽ Du Dương, Montréal, ngày 4-4-82)

Lời giảng về sự Nhịn Nhục và Thanh Tịnh của ông Tám đã được những người biết ông đón nhận với tất cả niềm vui lớn lao. Lời giảng của ông là một món quà quý cho những ai có duyên lành được nghe và thực hành theo. Cuộc đời là một bãi trường thi để điêu luyện tình thương yêu, tính nhẫn nhục và sự bền gan vững chí của chúng ta.

"Mỗi phần hồn đều phải học, học trong thuận cảnh và trong nghịch cảnh, cảm minh thuận nghịch, rồi từ kích động và phản động mới dẫn tiến tâm linh. Cho nên luôn luôn các bạn phải học, rồi nó mới đem cho các bạn trong tâm thức, càng ngày càng sáng suốt hơn và thấy sự ngu muội của chính mình". (Tìm Lẽ Du Dương, Montréal, ngày 4-4-82)

Ông đã trình bày cho chúng ta con đường đưa đến giải thoát, đó là con đường duy nhứt.

Thanh lọc lấy mình là tự tu, tự sửa tư tưởng, lời nói, và hành động của mình (chánh tư duy, chánh ngôn, chánh nghiệp). Để dẫn tiến tâm linh, chúng ta phải biết giữ gìn ba nguồn năng lực quý báu trong bản thể chúng ta, đó là ba báu linh tinh, khí, thần.

  • Tinh: Là tinh ba của ngũ hành, là nguyên động lực trọng yếu của sức sống con người. Sống có chừng mực, điều độ thì mới bảo tồn được tinh lực. Ham mê sắc dục quá độ sẽ làm suy yếu tinh lực (Đa dục tổn tinh).
  • Khí: Là chơn âm sanh ra hơi thở, là nguồn sống của con người. Con người nói nhiều nói những điều sái quấy sẽ làm hao tổn khí lực của mình (khẩu khai thần khí tán).
  • Thần: Là chơn dương sanh ra thần thức hay linh hồn. Giữ mình ở trạng thái thanh tịnh thì thần thức của mình mới được khai triển tiến hóa. Con người lo lắng, tưởng nọ tưởng kia sẽ làm cho hao thần (Đa lực tổn thần).

"Biển cho lặng minh châu mới phát
Lòng cho riêng mới gọi là thần"

(PPCP, Culver City, 7-82)

Mục tiêu của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là bảo tồn ba nguyên năng tinh khí thần. Nguồn thanh điển nguyên thủy này là ba kho tàng báu linh của Huệ giác. Qua công phu luyện đạo, ba báu linh này sẽ được thăng hoa và sẽ hội tụ lại để kết thành thánh thai, hồn sẽ nương theo đó mà tìm về cội nguyền, nơi quê xưa chốn cũ.

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là một phương pháp thực hành và trên hết là phải được thực hiện một cách đều đặn. Ta có thể so sánh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp như một thuyền từ, nó sẽ đưa tâm thức ta trở về bên kia Bến Giác.

Thiền không phải là một giấc mơ thầm lặng, mà cũng không phải là một sự trống không trong tâm thức, mà là một sự cố gắng sinh động. Nó là một liều thuốc cho linh hồn cho cả tinh thần và thể xác. Thiền là một phương pháp có hệ thống giúp cho bạn giải trừ mọi tâm bịnh và sau hết thiền dẫn dắt bạn đi dần đến sự giải thoát linh hồn trong việc đi tìm về nguồn đạo.

"Tu theo Pháp Lý Vô Vi là xuất ra để đi học Đạo. . . Một đường hướng thượng. Nhất lí thông vạn lí minh, là đi tới mục đích vô cùng. Chúng ta phải ý thức điều này. Đường nào cũng trở về bến giác nhưng phải thực hành, đó là kì công của chúng ta".  (Thiền đường Mai Bình)

< Trở Lại >