Tuần Báo Vô Vi

 Để việc phát triển Vô Vi được tiến hành tốt đẹp, tuần báo này sẽ mang đến cho các bạn trên toàn thế giới các tài liệu tu học và tin tức xác thực hàng tuần theo đúng sự chỉ dạy của Đức Thầy qua 10 Điều Thực Hành Tâm Đạo Nội Quy dành cho các phương tiện truyền thông của Vô Vi.

Ước mong đây là nhịp cầu thông cảm để các bạn có cơ hội đóng góp, phục vụ cho chung và giúp đỡ lẫn nhau trên con đường hành pháp trong chiều hướng phát triển của tâm linh.

Muốn đóng góp bài vở cho Tuần Báo Vô Vi xin gửi các bài viết bằng unicode về:

Email: tuanbaovovi@gmail.com

Hiện thời, Tuần Báo Vô Vi không nhận đăng các bài thơ của bạn đạo.

Tuần Báo Vô Vi chỉ nhận đăng bài viết về đề mục "Tình Thầy Tận Độ" thôi.

PDF(Các bạn cần có Acrobat Readerđể đọc. Nếu các bạn không xem được thì Acrobat Reader của các bạn đã quá cũ cần dùng phiên bản mới. Phiên bản hiện thời là Adobe Reader )

Bộ Cũ

Tuần Báo Năm 2013


 
     

Tuần Báo Năm 2012


 
     

Tuần Báo Năm 2011


 
     

Tuần Báo Năm 2010


 
     

< Trở Lại >