• Thiền Viện Vô Vi
 • Vô Vi Thế Giới
 • Mạng Lưới Vô Vi Toàn Cầu

Thiền Viện Vô Vi

 1. Thiền Viện Vĩ Kiên

 2. Thiền Viện Hai Không

 3. Thiền Viện Nhẫn Hòa

 4. Thiền Viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới

 5. Thiền Viện Quy Thức

 6. Thiền Viện Quy Hội Tình Người

 

< Trở Về >

 

Thiền Viện Vĩ Kiên 

flag    California - Cedar Pines Park

Thiền Viện Vĩ Kiên
22125 Crest Forest Dr.
Cedar Pines Park, CA 92322
U.S.A.
Mailing Address:
P.O. Box 2045
Westminster, CA 92684-2045
U.S.A.

Tel : (909)-338-6691
Fax : (909)-338-6691

Bản Đồ Hướng Dẫn


< Trở Về >

 

Thiền Viện Hai Không

flag    California - Oroville

Thiền Viện Hai Không
392 Wayman Lane
Oroville, CA 96565
U.S.A.
Mailing Address:
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966
U.S.A.

Tel : (530)-589-6972
Email : maioro@yahoo.com

Bản Đồ Hướng Dẫn

 

< Trở Về >

 

Thiền Viện Nhẫn Hòa 

flag    Washington - Olympia

Thiền Viện Nhẫn Hòa
4514 Gold Ridge Ln SW
Olympia, WA 98512
U.S.A.

Tel : (360)-357-5675
Email : nguyenvg@comcast.net

Bản Đồ Hướng Dẫn

 

< Trở Về >

 

Thiền Viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới

flag    Quebec: Montreal

Thiền Viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới
2922 Jolicoeur
Montreal - Quebec
H4E 1Z3 , Canada

Tel : (514)-769-8799
Email : meditation.jolicoeur@primus.ca

Bản Đồ

 

< Trở Về >

 

Thiền Viện Quy Thức

flag    France: Publier

Thiền Viện Quy Thức
Lieu dit Le Senaillet Lot 220
Publier, 74500
FRANCE

Tel : (045)-070-8355
Email : santelli.dominique01@tele2.fr

Bản Đồ Hướng Dẫn

 

< Trở Về >

 

Thiền Viện Quy Hội Tình Người

flag    Queensland : Mareeba

Thiền Viện Quy Hội Tình Người
105 Wrights Road
Mareeba, QLD 4880
Australia

Bản Đồ Hướng Dẫn

 

 < Trở Về >

Cộng Đồng Vô Vi

 1. Vô Vi Á Châu

 2. Vô Vi Âu Châu

 3. Vô Vi Mỹ Châu

 4. Vô Vi Úc Châu

 

< Trở Về >

 

Vô Vi Á Châu

    Việt Nam: Hà Nội

Câu Lạc Bộ UNESCO Thiền Vô Vi
Phòng: 1202, Tầng: 12, nhà: 3D
khu đô thị RESCO
Xuân Đỉnh, Huyện Từ Liêm, Hà Nội

Tel : 04 2240 8802
Fax :
Email : trusogiacthuc@gmail.com

< Trở Về >

 

Vô Vi Âu Châu


flag    Belgique: Bruxelles
Thiền đường Bruxelles
53-55 Avenue Paul Deschanel, boite 17
Bruxelles, 1030
BELGIQUE
 
Tel : 0032 (0)2219-1016
Fax :
Email :

 

flag    France: Paris
Association Vô-Vi France
C/ Mr HUYNH
178, rue de l’Université
Paris, 75007
FRANCE
 
Tel : 1-45-50-29-12
Fax :
Email : vovifrance@yahoo.fr

 

flag    France: Publier
Thiền Viện Quy Thức
Lieu dit Le Senaillet Lot 220
Publier, 74500
FRANCE
 
Tel : (045)-070-8355
Fax :
Email : santelli.dominique01@tele2.fr

 

flag    Germany: Babenhausen
Thiền Đường An Lạc
Breite Str. 4
64832, Babenhausen
Germany
 
Tel : (06073)-712574
Fax :
Email : khakien@aol.com

 

flag    Germany: Birstein
Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc
TRỤ SỞ MINH TÂM Đức Quốc
Oberlandweg 1
63633 Wüstwillenroth - Birstein
Germany
 
Tel : (0152)-15684938
Fax :
Email :


Website : www.vovi-ducquoc.de

 

flag    Germany: Dusseldorf
Thiền Đường Phong Hương
Waagenstr. 57
Dusseldorf, 40229
Germany
 
Tel : (0211)-788017
Fax :
Email :

 

flag    Germany: Giessen
Thiền Đường Giessen
c/o Van Thanh Thanh
Hersfelder Str. 54
36304, Alsfeld
Germany
 
Tel : (0614)-84902
Fax :
Email :

 

flag    Germany: Grossostheim
Thiền Đường Duyên Đạo
Hasenstr. 24
63762, Grossostheim
Germany
 
Tel :
Fax :
Email :

 

flag    Germany: Koln
Thiền Đường Lê Cảnh Từ
Antwerpenerstr. 19-29
50672, Koln
Germany
 
Tel : (0221)-528132
Fax :
Email :

 

flag    Germany: Oberhausen
Thiền Đường Hạnh Đức
Beethovenstr. 29
46145, Oberhausen
Germany
 
Tel : (0208)-600703
Fax :
Email :

< Trở Về >

 

Vô Vi Mỹ Châu

 

flag    Alberta: Calgary
Thiền đường Lĩnh Tâm
124 Applewood Pl. SE
Calgary, Alberta
T2A - 7M8 Canada
 
Tel : (403)-273-3796
Fax :
Email :

 

flag    British Columbia: Vancouver
Hội Ái Hữu Vô Vi Vancouver
625 E. 19th Avenue
Vancouver, BC
V5V 1K1 , Canada
 
Tel : (604)-872-7294
Fax :
Email : stvuong@shaw.ca

 

flag    Quebec: Montreal
Hội Ái Hữu Vô Vi CANADA
Thiền Đường Quy Hội Tâm Linh & Sức Khỏe
2590 ALLARD ST.
Montreal - Quebec
H4E 2L4 , Canada
 
Tel : (514)-766-7623
Fax :
Email : tbptdn@videotron.ca

 

flag    Quebec: Montreal
Thiền Viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới
2922 Jolicoeur
Montreal - Quebec
H4E 1Z3 , Canada
 
Tel : (514)-769-8799
Fax :
Email : meditation.jolicoeur@primus.ca

 
Dépliant Centre de méditation Jolicoeur  pdf

 

flag    California - Canoga Park
Thiền Đường Dũng Hành
7302 Remmet Ave.
Canoga Park, CA 91303
U.S.A.
 
Tel : (818)-592-6908
Fax :
Email : karonied@hotmail.com

 

flag    California - Cedar Pines Park
Thiền Viện Vĩ Kiên
22125 Crest Forest Dr.
Cedar Pines Park, CA 92322
U.S.A.
 
Bản đồ chỉ dẫn
 
Mailing Address:
P.O. Box 2045
Westminster, CA 92684-2045
U.S.A.
 
Tel : (909)-338-6691
Fax : (909)-338-6691
Email :

 

flag    California - Garden Grove
Thiền Đường Lưu Tâm
c/o Minh - Khang
9370 Garden Grove Blvd.  #5
Garden Grove, CA 92844
U.S.A.
 
Tel : (714)-530-5679
Fax :
Email :

 

flag    California - Garden Grove
Thiền Đường Lưu Tâm
c/o Nguyễn Ngọc Thạch
13731 Mc Mains St.
Garden Grove, CA 92844
U.S.A.
 
Tel : (714)-895-3387
Fax :
Email :

 

flag    California - Oroville
Thiền Viện Hai Không
392 Wayman Lane
Oroville, CA 96565
U.S.A.
 
Mailing Address:
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966
U.S.A.
 
Tel : (530)-589-6972
Fax :
Email : maioro@yahoo.com

 

flag    California - Sacramento
Thiền Đường Quy Hội Tâm Linh
8232 Gwinhurst Cir.
Sacramento, CA 95828
U.S.A.
 
Tel : (916)-689-5583
Fax :
Email :

 

flag    California - San Diego
Thiền Đường Thanh Hòa
c/o Thanh Hòa
9809 San Diego St.
Spring Valley, CA 91977
U.S.A.
 
Tel : (619)-472-0663
Fax :
Email : thanhhoa43@yahoo.com

 

flag    California - San Jose
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
U.S.A.
 
Tel : (408)-272-1428
Fax :
Email : vovisanjose@gmail.com

 

flag    California - Santa Ana
Thiền Đường Lưu Tâm
c/o Nguyễn Văn Hoa
1209 W. Alton Ave.
Santa Ana, CA 92707
U.S.A.
 
Tel : (714)-545-7270
Fax :
Email :

 

flag    California - Westminster
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622, 23rd Street
Westminster, CA 92683
U.S.A.

Bản đồ chỉ dẫn

 
Tel : (714)-891-0889
Fax :
Email : info@vovilax.org

 

flag    California - Westminster
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ
P.O. Box 2045
Westminster, CA 92684-2045
U.S.A.
 
Tel : (714)-891-0889
Fax :
Email :

 

flag    Florida - Davenport
Hội Ái Hữu Vô Vi Florida
C/O Nguyen Van An
249 Delancey Dr.
Davenport, FL 33837
U.S.A.
 
Tel : (863)-438-5449
Fax :
Email : voviflorida@gmail.com

 

flag    Florida - Tampa
Thiền Đường Tampa
3314 W. Louisiana Ave.
Tampa , FL 33614
U.S.A.
 
Tel : (813)-870-0902
Fax :
Email :

 

flag    Georgia - Atlanta
Thiền Đường Lưu Động Atlanta
1375 Heatherton Rd
Dacula, GA 30019
U.S.A.
 
Tel : (678)-376-7730
Fax :
Email :

 

flag    Hawaii - Honolulu
Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii
C/O Lâm Hoa Mai
736 Lukepane Street
Honolulu, Hawaii 96826
U.S.A.
 
Tel : (808)-732-0598
Fax : (808)-735-2780
Email :

 

flag    New York - New York
Hội Ái Hữu Vô Vi New York
118 Pheasant Circle
Brentwood, NY 11717
U.S.A.
 
Tel : (631)-952-4642
Cell : (631)-355-9873
Fax :
Email : vovinewyork@gmail.com

 

flag    Oregon - Portland
Thiền Đường Portland
1522 SE 139th Avenue
Portland, OR 97233
U.S.A.
 
Tel : (503)-257-8657
Fax :
Email : lamtruc@comcast.net

 

flag    Pennsylvania - Philadelphia
VOVI Friendship Association of Pennsylvania
3605 Reed St.
Philadelphia, PA 19146-3214
U.S.A.
 
Tel : (610)-779-1271, (610)-275-3315, (215)-467-2763
Fax :
Email : voviphl@gmail.com

 

flag    Texas - Dallas
Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas/ Thiền Đường Thông Hải
4806 La Rue St.
Dallas , TX 75211
U.S.A.
 
Tel : (214)-331-9124
Fax :
Email :

 

flag    Texas - Houston
Hội Ái Hữu Vô Vi Houston/Thiền Đường Tứ Thông
11804 Adel Rd.
Houston, TX 77067
U.S.A.
 
Tel : (281)-583-1375
Fax :
Email : thienduong11804@yahoo.com

 

flag    Texas - Pearland
Thiền Đường Ánh Quang
2810 Piper Rd.
Pearland, TX 77067
U.S.A.
 
Tel : (281)-440-8240
Fax :
Email :

 

flag    Maryland - Washington D.C.
Trung Tâm Vô Vi Thủ đô Washington
5909 Woodcutter Way
Columbia, MD 21044
U.S.A.
 
Tel : (410)-884-5356
Fax :
Email : voviwashingtondc@yahoo.com

 

flag    Virginia - Washington D.C.
Thiền Đường Hồng Bính Hoàng
7567 Quail Run Lane
Manassas, VA 20109-2915
U.S.A.
 
Tel : (703)-369-6157
Fax :
Email : VoviVaDc@bigfoot.com

 

flag    Washington - Olympia
Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Bắc Hoa Kỳ
Thiền Viện Nhẫn Hòa
4514 Gold Ridge Ln SW
Olympia, WA 98512
U.S.A.
 
Tel : (360)-357-5675
Fax :
Email : nguyenvg@comcast.net

< Trở Về >

 

Vô Vi Úc Châu

 

flag    New South Wales : Green Valley
Thiền Đường Minh Hòa
7 Linderman Crs.
Green Valley, NSW 2010
Australia
 
Tel : (02)-9608-6012
Fax :
Email : babyboy@ozemail.com.au

 

flag    New South Wales : Green Valley
Thiền Đường Ngọc Minh
28 Rundle Rd.
Green Valley, NSW 2168
Australia
 
Tel : (612)-9826-0648
Fax :
Email : ngocminh@ccis.net.au

 

flag    New South Wales : Sydney
Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney/Thiền Đường Dũng Chí
VOVI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF SYDNEY INCORPORATED
922 Hume Highway
Bass Hill, NSW 2197
Australia
 
Tel :
trong Úc Châu 0430 486 845
Ngoài Úc Châu 0011 61 0430 486 845
Fax :
Email : hthai@xenontech.com.au

 

flag    Queensland : Inala
Thiền Đường Thanh Tịnh
c/o Phạm Bá Toàn
112 Lorikeet
INALA, QLD 4077
Australia
 
Tel : (07)-3279-9358
Fax :
Email :

 

flag    Queensland : Mareeba
Thiền Viện Vô Vi Quy Hội Tình Người
105 Wrights Road
Mareeba, QLD 4880
Australia

 

flag    Southern Australia : Seaton
Thiền Đường Thức Tâm
17 Percy Street
Seaton, SA 5023
Australia
 
Tel :
Fax :
Email : haitan.Tran@dsto.defence.gov.au

 

flag    Victoria : Kew
Thiền đường Duyên Lành Melbourne
6 Windsor St. East
Kew, VIC 3102
Australia
 
Tel : (619)-817-7016
Fax :
Email :

 

flag    Western Australia : Thornlie
Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Úc
THIỀN ĐƯỜNG QUY HỘI
c/o Lê thị thanh Phượng
84 Yale Road
Thornlie WA 6108
Australia
 
Tel : +61 08 9459 0615
Mobile(Cell): 0431 885 691
Fax :
Email : phuong00@gmail.com

 

flag    Western Australia : Waterford
THIỀN ĐƯỜNG CỨU SINH
Waterford WA 5152
Australia
 
Tel :
Mobile(Cell):
Fax :
Email : letanquoc@gmail.com

 

< Trở Về >

 

Muốn tìm hiểu Vô Vi, muốn dấn thân tu học pháp thiền lúc ban đầu, bạn có thể liên lạc với các trung tâm, các thiền đường Vô Vi khắp nơi trên thế giới.

Mạng Lưới Ái Hữu Vô Vi Thế Giới:

 

< Trở Về >